Monipuolinen kattaus työsuhdeasioita 4.–5.10.2016

Palkanlaskennan, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tärkein kohtaamispaikka jo vuodesta 1991.

Työsuhde.Nyt! tarjoaa sinulle painavaa ja hyödyllistä asiaa, tuoreita ajatuksia sekä uusia kontakteja.

Tärkeimpinä teemoina tänäkin vuonna ovat työlainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset palkanlaskentaan, mm. vuosilomalain muutokset. Lisäksi puhumme muutoksesta, uudistumisesta, arvoista ja arvostamisesta sekä digitalisaatiostakin. Miten meidän pitäisi suhtautua muutokseen, miten voimme valmistautua? Ja ennen kaikkea: mihin meitä ihmisiä tarvitaan?

Tilaisuuden järjestää Management Institute of Finland MIF Oy.

Blogit:
Thomas Grönholm: Rekrytoinnin uudet haasteet – vai sittenkin mahdollisuudet?
Timo Virkkula: Tyynesti muutoksen keskellä
Marko Rissanen: Vain tulos ratkaisee, ei tehdyt työtunnit
Satu Ålgars: Ravistellaan rutiinit
Tarja Seppänen: Empatia GO – Matkaan!
Päivi Lipponen: Rohkea rokan syö
Pia Rautio: Kohti elämyksellistä työntekijäkokemusta
Keith Silverang: Työ synnyttää heimoja

Tunnelmia vuoden 2015 tapahtumasta:

 

       

Yhteistyössä
mukana:
 

 

 

 

Tiistai 4.10.

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Tilaisuuden avaus

Moderaattori Timo Virkkula

Työ synnyttää heimoja

Toimitusjohtaja Keith Silverang, Technopolis Oyj

Perinteiset toimistot ovat pian historiaa. Työ on yhä vähemmän aikaan ja paikkaan sidottua. Kun työ alkaa kulkea mukanamme 24/7, raja työn ja kodin välillä häviää. Mikä merkitys toimistoilla on muuttuneessa tilanteessa? Tarvitaanko niitä enää?
Tietysti! Toimistot ovat nykyajan leirinuotioita, joiden äärellä heimot eli yhteisöt syntyvät. Niiden merkitystä ei tule aliarvioida, eikä viihtyisän ja tehokkaan työympäristön. Yksilö ei ole vain onnellisempi osana yhteisöä, hän on myös tuottavampi, luovempi ja innostuneempi.

Suomalainen työ ja hyvinvointivaltion tulevaisuus

Puheenjohtaja Antti Palola, STTK

Digitalisaatio on teknologian mahdollistama toiminnan muutos. Se on globalisaation ja arvojen muutoksen rinnalla merkittävin työelämän muutosvoima, joka vaatii nykyistä ketterämpää ja ennakoivampaa reagoimista.

Tulevaisuudessa lukumäärältään nykyistä pienempi työelämässä olevien joukko kantaa vastuun hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta ja työelämän ulkopuolella olevien turvaverkosta.

Onko tulevaisuus uhka vai mahdollisuus ja miten me selviämme siitä?

Rinnakkaisohjelmat 1–2

Rinnakkaisohjelma 1:  Talous- ja henkilöstöhallinnon sähköistyminen
Operatiivinen johtaja Kimmo Martikainen, Rantalainen Oy

Sähköinen talous- ja henkilöstöhallinto ei ole itse tarkoitus, vaan oiva työkalu yritykselle. Keskeistä on valita kunkin yrityksen liiketoimintaa parhaiten palvelevat ratkaisut ja muuttaa toimintaprosessit vastaamaan digitaalista tiedonkulkua. Prosessimuutoksella pyritään paitsi tehokkuuteen myös siihen, että kerran mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotettu tieto kulkee automatisoidusti koko järjestelmän läpi. Digitaalisen tiedon hyödyntäminen tehokkaasti edellyttää raportoinnin helppoutta ja tiedon saavutettavuutta.

 

Rinnakkaisohjelma 2: Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen
Henkilöstöjohtaja Marko Rissanen, DNA Oy

Puheenvuorossaan Marko Rissanen kertoo varsin konkreettisesti DNA Oy:n kulttuurista ja johtamisesta sekä yhtiössä käynnissä olevista hankkeista. DNA Oy on esim. rakentanut erittäin joustavia tapoja tehdä työtä. Kuulet myös, mitä tämä edellyttää johtamiselta sekä yksilöiltä.

Lounas

Rinnakkaisohjelmat 3–4

Rinnakkaisohjelma 3: Vuosilomalain muutokset
Tanja Vartiainen
, Suomen Palkkakeskus

Huhtikuussa 2016 voimaan tulleet muutokset käydään läpi monipuolisten ja käytännönläheisten esimerkkien avulla. Nostetaan esille muutosten tuomat haasteet palkanlaskennassa. Mm. mitä tarkoittaa, että siirrettyjen lomapäivien tulee vastata niiden työpäivien määrää, jotka työntekijä olisi ollut töissä ilman sairastumistaan? --> osa-aikaiset ja muutostilanteet? Tulkintaa!

 

Rinnakkaisohjelma 4: Kohti elämyksellistä työkokemusta
henkilöstöjohtaja Pia Rautio, Finnkino Oy

Finnkinossa uskotaan, että hyvä asiakaskokemus ja -elämys alkavat hyvästä työntekijäkokemuksesta. Olemme kirjanneet arvoihimme, että työskentely meillä on ikimuistoinen työelämys. Mistä elementeistä elämyksellinen työkokemus voi syntyä? Miten se näkyy arjessa, viestinnässä, kehittämisessä ja johtamisessa?

Rinnakkaisohjelmat 5–6

Rinnakkaisohjelma 5: Ennakonpidätyksen erityistilanteita
Tanja Vartiainen, Suomen Palkkakeskus

Puheenvuoro käsittelee läpi kattavasti erityistilanteita. Miten erilaiset tilanteet tulisi käsitellä palkanlaskennassa. Käydään läpi myös veropäivätekniikkaa ja siihen liittyviä erilaisia tilanteita, mm. milloin tulee tehdä ns. kumulatiivinen katkaiseminen.

 

Rinnakkaisohjelma 6: Työeläkeyhtiö asiakkaan työhyvinvoinnin tukena
Työhyvinvointijohtaja Anu Suutela-Vuorinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Mikä on työeläkeyhtiön rooli työhyvinvoinnin kehittämisessä? Miten työhyvinvointitoiminta on ajassa muuttunut? Mihin ollaan tulevaisuudessa menossa?

Rinnakkaisohjelmat 7–8

Rinnakkaisohjelma 7:  Lupa sopia. Paikallinen sopiminen laajenee – vai laajeneeko?
Jukka Tiihonen, Palkkataito Oy

Paikallinen sopiminen on hyvä keino edistää yrityksen kasvua, helpottaa työllistämistä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä, muun muassa järjestelemällä työaikoja nykyistä joustavammin.
Yhteistyö ja luottamus työpaikalla on kaiken paikallisen sopimisen perusta. Mahdollisuudet ja lupa sopia annetaan työehtosopimuksissa ja lainsäädännössä, mutta sopiminen tehdään aina työpaikalla.
Lainsäädäntö ja työehtosopimukset ovat muuttumassa ja mahdollisuudet sopia paikallisesti ovat laajenemassa – vai ovatko? Kesäkuussa tiedämme jotain, syksyllä enemmän. Tule kuulemaan, mikä on tilanne paikallisessa sopimisessa lokakuun alussa!

 

Rinnakkaisohjelma 8: Korvaava työ case HUS
Työhyvinvointipäällikkö Cenita Blomqvist, HUS

Korvaava työtä on tehty monissa teollisuusyrityksissä jo vuosia ja niissä on tehty selvät menettelytapaohjeet ja prosessit. Varsinaisen korvaavan työn määritelmän mukaista toimintamallia ollaan myös kuntapuolellakin käynnistämässä. Miten korvaavan työn esivalmistelu ja toteutus on sujunut HUSissa?

Kahvia & kuohuviiniä

Digitalisuus muuttaa työn arkea – vai muuttaako?

Tietokirjailija, viestinnän ja johtamisen valmentaja Lilly Korpiola

Meneillään oleva murros työelämässä näkyy eri tahtia eri toimialoilla ja eri työntekijäsukupolvien arjessa. Luento tarjoaa näkökulmia muutoksen, digitalisaation ja medialisaation vaikutuksista suomalaiseen työelämään lähivuosina. Lilly Korpiola katsoo ajankohtaisten ilmiöiden heijastumista suomalaisen työn arkeen ja tulevaisuuteen.

Verkostoitumista, virkistäytymistä ja virvokkeita

Keskiviikko 5.10.

Aamukahvi

Itsensä ja työmotivaation johtaminen

Liiketoimintajohtaja Tauno Taajamaa, Johtamistaidon Opisto

Ei ehdi, ei jaksa, ei huvita! Sisäisen motivaation merkitys työhyvinvointiin ja työn tehokkuuteen. Miten omaa motivaatiotaan voi johtaa?

Yksityisyyden suojasta työelämässä

Varatuomari Mikko Pihlajamäki, Business Law Finland Oy

Työantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijöiden henkilötietoja käsitellään työsuhteessa asianmukaisesti. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Samassa laissa säädellään myös erilaisista työntekijälle teetätettävistä tarkastuksista ja testeistä sekä kameravalvonnasta ja työtehtäviin liittyvien sähköpostien käsittelystä.

Rinnakkaisohjelmat 9–10

Rinnakkaisohjelma 9: Työaika ja palkka
Asiantuntija Antti Kondelin

Luento keskittyy työaikaa ja poissaoloaikoja koskeviin palkanmaksukysymyksiin. Kilpailukykysopimuksen mukaan työaikaa pidennetään 24 tunnilla ansiotasoa nostamatta. Mikä on työaikaa ja millä eri tavoilla työaika voidaan järjestää? Miten arkipyhät vaikuttavat sovittuun työaikaan ja palkkaan? Mihin perustuu poissaoloaikojen palkanmaksu? Millaisia ongelmia joustavista työajoista aiheutuu palkanlaskentaan?

 

Rinnakkaisohjelma 10: Rekrytoinnin uudet haasteet
CEO & Founder Thomas Grönholm, Duunitori Oy

Yrityksillä on nyt edessään poikkeuksellinen rekrytointihaaste. Ennen oli helppoa: parhaat osaajat tavoitettiin julkaisemalla rekrytointi-ilmoitus lehdessä tai verkossa, jonka jälkeen vain odoteltiin, että parhaat osaajat näkevät ilmoituksen ja jättävät hakemuksensa. Enää tämä ei riitä.

Lounas

Rinnakkaisohjelmat 11–12

Rinnakkaisohjelma 11: Työlainsäädännön uudistukset
Lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Tulossa on taas runsaasti muutoksia lainsäädäntöön, mm. määräaikaisia työsuhteita, koeaikoja ja takaisinottovelvollisuutta koskevat muutokset. Aitiopaikalla EK:n lakiasianjohtajana työskentelevä Markus Äimälä kertoo viimeisimmät uutiset.

 

Rinnakkaisohjelma 12: Arvostavan johtajuuden ja myötätunnon voima tuloksentekijänä
Tarja Seppänen
, Toteutin Oy

Nopeat käänteet, jatkuvat suunnantarkistukset, paineet tehostaa, ja toisaalta innovoida – tätähän työelämä nyt on. Mitä tapahtuu, kun tämän kaiken paineen alla oleva ihminen kokee, että häntä arvostetaan ja kuunnellaan? Inhimillisyydellä on uskomaton voima.

 

 

Työsuhdetohtorit vastaavat osallistujien kysymyksiin

Asianajaja, varatuomari Outi Tähtinen, asiantuntija Antti Kondelin ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä

Iltapäiväkahvi

Valmistaudu muutokseen!

FT, MBA Päivi Lipponen

Päivittäin poimimme hiljaisia signaaleja tulevaisuuden maailmasta. Muutos ei saavu äkisti rysähtäen vaan äänettömästi liukuen. Itse asiassa elämme jo muutoksessa ja osaamme arvioida sen kiihtyvän vauhdin. Pohdimme yhdessä hiljaisten signaalien viestiä.
Miksi muutos tuntuu äkisti pelottavalta? Asiointi netissä, uusi mobiilisovellus tai kapselikahvinkeitin ovat innostavia asioita. Muutos ja elämän eteenpäin meno ovat iloinen asia, mutta digitalisaation tuoma muutos vaikuttaa kulttuuriimme, tapaamme oppia ja toimia. Se rakentaa kuiluja sukupolvien välille. Teknologia muuttaa osaamistarpeet, työn sisällön, luo uutta työtä ja siirtää rutiinitehtävä koneiden hoidettavaksi. Tuon kaiken vastaanottaminen lyhyessä ajassa askarruttaa meistä jokaista. Kuinka pärjäämme koitoksessa?
Mitä meillä ihmisillä on sellaista, jota koneeseen ei voida koodata?
Luennon puitteissa rakennamme yhdessä tästä sirpaleisesta maailmastamme kokonaiskuvan, mikä muuttuu ja mikä säilyy. Mitä on odotettavissa ja kuinka meistä jokainen voi pärjätä muutoksessa? Kyse on lopulta oman päämme sisäisestä ongelmasta, kuinka luotamme omiin taitoihimme.

Päätössanat

Moderaattori Timo Virkkula

Paikka

Technopolis Innopoli 1
Tekniikantie 12
02150 Espoo

Paikalle on helppo tulla – suosittelemme julkista liikennettä.
Esim. seutulinjan bussi 550 Itäkeskus (M) – Oulunkylä – Leppävaara – Westendinasema

Paikalla myös runsaasti ilmaista pysäköintitilaa autoileville osallistujillemme.

Majoitustarjous Radisson Blu Hotel Espoossa 3.–5.10.2016
130 €/1 hh/yö
145 €/2 hh/yö

Varaukset 18.9. 2016 mennessä:
Radisson Blu Keskusmyyntipalvelu
p: 0201234 700 / yksittäiset huonevaraukset
faksi: 020 1234 742
sähköposti: reservations.finland@radissonblu.com

Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus MIF varausta tehdessä.

Hotellin etäisyys Technopolis Otaniemestä 9 minuuttia busseilla 103T, 506 tai 510.

Hinnat

Osallistumismaksu

1 osallistuja 1 090 € (+ alv. 24 %)
2. & 3. osallistuja 1 025 € (+ alv. 24 %)
4. & 5. osallistuja 980 € (+ alv. 24 %)

Alennuksia ei voi yhdistää.

Osallistumismaksu laskutetaan kokonaisuudessaan etukäteen. Peruutuksista, jotka tehdään 20.9.2016 jälkeen, veloitamme 50 % hinnasta. Kaksi arkipäivää ennen tapahtumaa ja sen jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Esteen ilmetessä paikan voi luovuttaa kollegalle 3.10. saakka. Paikan luovuttamisesta tulee ilmoittaa etukäteen osoitteeseen anne.joukama@mif.fi.
MIF pidättää oikeudet muutoksiin.

Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella.

Ilmoittaudu

Lisätiedot

Jaana Parkkila Tuoteryhmäpäällikkö Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 050 408 8044

 

Työsuhde.Nyt -tapahtuman järjestää
Management Institute of Finland MIF Oy


Tapahtuma on ennen tunnettu nimellä HR-syyspäivät, joka aikaisemmin kantoi myös nimeä PHL-päivät.

MIFin päämääränä on uudistaa työyhteisöjä, joissa johdetaan ja kommunikoidaan paremmin ja jotka osaavat toimia paremmin kansainvälisessä ympäristössä – tehden parempaa tulosta.

Tarjoamme kattavat kehittämis- ja koulutuspalvelut niin Suomessa kuin maailmalla. MIF tuo asiakkaille hyödyt poikkeuksellinen laajasta johtamisen, viestinnän ja kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntijaverkostosta.

MIF on Suomen monipuolisin työyhteisöjen kehittäjä. Lisätietoa MIFistä – www.mif.fi.